Промишлен дизайн

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, ИНСТАЛАЦИОНЕН НАДЗОР И ТЕСТОВЕ

Промишлен дизайн

Експертите ни в промишления дизайн проектират силози, както и транспортно и спомагателно оборудване с различна конфигурация според индивидуалните нужди на всеки клиент.

 

Нашият дизайнерски отдел е едно от основните предимства на компанията ни. Благодарение на тяхната работа продуктовото портфолио на ООД «Вариант Агро Строй» се разширява динамично, според нуждите и изискванията на земеделския бизнес.

Инсталационен надзор

Оборудването, произведено от ООД «Вариант Агро Строй», се продава при условията на задължителен инсталационен надзор.

Нашата задача е да предотвратим всякакви грешки по време на съхранение и инсталиране на компоненти.

 

Когато пускаме елеватора в експлоатация, задачата на нашия инсталационен надзор е да контролира правилния монтаж, спазването на проектната документация и спазването на датата на доставка на съоръжението.

 

Гаранцията за оборудването се покрива от производителя. Специалистите от нашата компания осигуряват гаранционно и следгаранционно обслужване.

В допълнение към задължителния инсталационен надзор, ние предлагаме и обучение за служителите на клиента, които ще инсталират оборудването и ще го експлоатират вбъдеще.

 

Осигуряваме обучението безплатно, като то се състои от три основни теми:

  • изисквания за съхранение на оборудването преди монтаж;
  • характеристики за монтаж на оборудването;
  • характеристики на работата на оборудването.

Споделяме отговорността за бизнеса на нашите клиенти и за зърното, което ще се съхранява в елеватора.

Тестове

Ние сме отговорни за нашите продукти.

Грижим се за всеки един етап на производство, от проектната документация, до комплексните тестове по време на монтажа (*по желание на клиента). Нашият екип от инженери извършва качествен контрол на всеки етап от инсталацията и след доставката на обекта за изпълнение, като предоставя пълна гаранция за това.

 

Нашите силози са тествани със снежно натоварване от 240 кг / м2 и със стандартно натоварване от сняг от 180 кг / м2. Постигнахме този резултат благодарение на подсилената покривна конструкция и три ребра за втвърдяване на панел.