Сертифициране

СЕРТИФИЦИРАНЕ

През 2018 г. предприятието премина сертифициране съгласно ISO 3834 „Система за качество в заваръчното производство“ и EN 1090 „СЕ маркировка на продуктите“, а малко по-рано, през 2017 г., получи сертификат: ISO 9001 „Система за управление на качеството“.С получаването на тези сертификати, компанията за пореден път потвърди, че отговаря на високите изисквания на европейските стандарти за качество на своите продукти и факта, че оборудването, произведено от завода, вече може да бъде маркирано със знак CE (Conformité Européenne – „Европейско съответствие“ ).