САМОРАЗТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО GT20

САМОРАЗТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО GT20

Характеристики
Единица
GT-20
GT-20/2
Система за разтоварване на корпуса шнек-тип шнек-тип
Скорост на разтоварване мин 3 3
Допустим пълен товар (макс.) кг 22 600 20 000
Тегло на оборудването (макс.) кг 5 600 5 300
Товароносимост (макс.) кг 17 000 14 300
Обем на бункер/коша m3 22 20
Габаритни размери:
 • дължина
 • ширина в сглобено / разглобено положение
 • обща височина в сглобено / разглобено положение
мм мм мм 6 000 4 100/6 250 3 850/4 980 7 500 2 600/3 000 3 850/4 300
Височина:
 • товарене, мин. (от дясната страна)
 • разтоварване (по протежение на горния предпазител на шнека от дясната страна)
мм мм 3 550±30 3 900 – 4 425 3 400 3 975 – 4 825
Окачване твърдо (отсъства) тандем, двуосен, с листови ресори и въртящо рамо
Разстояние между колелата мм 3 246±2 2 160±2
Колела
 • вид гума
 • размер на гума
диск DW21B безкамерна 650/75 R32 диск 16.00х22.5 безкамерна 560/60 R22.5
Спирачки:
 • вид
 • захранване
хидро/пневмо тракторна сис. хидро/пневмо тракторна сис.
Характери-стикиЕдини-цаGT-20 GT-20/2
Система за разтоварване на корпуса шнек-типшнек-тип
Скорост на разтоварванемин33
Допустим пълен товар (макс.)кг22 60020 000
Тегло на оборудването (макс.)кг5 6005 300
Товароносимост (макс.)кг17 00014 300
Обем на бункер/кошаm32220

Габаритни размери:

 • дължина
 • ширина в сглобено / разглобено положение
 • обща височина в сглобено / разглобено положение

мм

мм

мм

6 000

4 100/6 250

3 850/4 980

7 500

2 600/3 000

3 850/4 300

Височина:

 • товарене, мин. (от дясната страна)
 • разтоварване (по протежение на горния предпазител на шнека от дясната страна)

мм

мм

3 550±30

3 900 – 4

425

3 400

3 975 – 4 825

Окачване твърдо
(отсъства)
тандем, двуосен, с листови ресори и въртящо рамо
Разстояние между колелатамм3 246±22 160±2

Колела

 • вид гума
 • размер на гума
 диск
DW21B
безкамер-на
650/75 R32
диск
16.00х22.5
безкамер-на
560/60 R22.5

Спирачки:

 • вид
 • захранване
 

хидро/пневмо

тракторна сис.

хидро/пневмо

тракторна сис.