САМОРАЗТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО GT30

САМОРАЗТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО GT30

Характеристики
Единица
GT-30
Система за разтоварване на корпуса шнек-тип
Скорост за разтоварване мин 4,9
Допустим пълен товар (макс.) кг 31 300
Тегло на оборудване (макс.) кг 8 800
Товароносимост (макс.) кг 22 500
Обем на бункер/коша m3 30
Габаритни размери:
 • дължина
 • ширина в транспортно положение
 • обща височина
 • височина на дъската от страната на товарене
мм мм мм мм 8 500 3 250 4 050 3 420
Височина:
 • товарене, мин. (от дясната страна)
 • разтоварване (по протежение на горния предпазител на шнека от дясната страна)
мм мм 3 350±30 3 600 – 4 300
Окачване тандем, двуосен, с листови ресори и въртящо рамо
Разстояние между колелата мм 2 400±2/2 500±2
Колела:
 • вид гума
 • размер на гума
диск 16.00х22.50/ 20.00х26.50 безкамерна 560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5
Спирачки:
 • вид
 • захранване
хидро/пневмо тракторна сис.
Характеристики Единица GT-30
Система за разтоварване на корпуса шнек-тип
Скорост за разтоварване мин 4,9
Допустим пълен товар (макс.) кг 31 300
Тегло на оборудване (макс.) кг 8 800
Товароносимост (макс.) кг 22 500
Обем на бункер/коша m3 30
Габаритни размери:
 • дължина
 • ширина в транспортно положение
 • обща височина
 • височина на дъската от страната на товарене
мм мм мм мм 8 500 3 250 4 050 3 420
Височина:
 • товарене, мин. (от дясната страна)
 • разтоварване (по протежение на горния предпазител на шнека от дясната страна)
мм мм 3 350±30 3 600 – 4 300
Окачване тандем, двуосен, с листови ресори и въртящо рамо
Разстояние между колелата мм 2 400±2/2 500±2
Колела:
 • вид гума
 • размер на гума
диск 16.00х22.50/ 20.00х26.50 безкамерна 560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5
Спирачки:
 • вид
 • захранване
хидро/пневмо тракторна сис.