Пръскачки

Пръскачки

Преимущества:

  • Пръскачки с висока икономичност.
  • Работят под ниско налягане.
  • Не изискват високи разходи за труд.
  • Оптимално решение за напояване на цялата площ на полета със сложни конфигурации.
  • Ефективността на поливането е 99%.
  • Вариант на линейни и кръгови пивотни системи с дъждовални инсталации.

Видове напоителни системи и пръскачки