Лентов конвейер

Лентовият конвейер е непрекъснато транспортиращо устройство, предназначено за преместване на насипни товари по време на разтоварване и товарене на елеваторите. Този конвейер доставя насипни товари по най-щадящия начин до мястото на транспортиране.

 

Видове лентови конвейери:

  • хоризонтални и наклонени;
  • хоризонтално с дъмпингова количка;
  • стационарни и мобилни.

 

Лентовите конвейери могат да бъдат произведени с предварително определен или променлив ъгъл на наклон, постоянна или регулируема посока, честотен преобразувател регулира скоростта на движение.

За удобство при работа и по желание на клиента лентовите конвейери могат да се извършват, както в отворена, така и в затворена кутия.

 

В същото време лентовите конвейери осигуряват висока производителност, значително улеснявайки и ускорявайки движението на големи обеми товари.

В зависимост от спецификата на технологичния процес във вашето производство, лентовите конвейери се произвеждат с работна ширина на лентата от 200 до 1000 мм.

Непрекъснатото транспортиране на стоки, тяхното товарене и разтоварване значително ускорява производствения процес, повишавайки неговата икономическа ефективност.